Samarbetspartners

Focus Revision

Valorem har ett mångåriga samarbete med den auktoriserade revisorn Björn Sjödin och Focus Revision. Fördelen med att samla våra kunder till en och samma revisor är många:

  • Vi har tillsammans med revisorn utformat en enhetlig mall för förvaltningsberättelse och årsredovisning. Detta innebär att arbetet med årsredovisningen bli mer effektivt och vi slipper uppdateringar av redan färdiga årsredovisningar samt säkerställer att den blir klar i tid.
  • Det blir lättare för alla parter då man även kan ha löpande kontakt under året avseende olika frågeställningar.
  • Om ni väljer att anlita auktoriserad revisor Björn Sjödin som revisor för er förening kan vi erbjuda ett fördelaktigt pris för er revision.

Här kan du läsa mer om Focus Revision

Advokatfirman Hellström

Inom juridikområdet är vår samarbetspartner advokatfirman Hellström och Gustaf Cederschiöld som leder Hellströms arbetsgrupp för entreprenadrätt. Han har omfattande branscherfarenhet genom att sedan 2007 agerat ombud för stora och mindre byggbolag, entreprenörer, konsulter, offentliga och privata beställare, samt övriga aktörer inom entreprenad- och fastighetsbranschen.

Här kan du läsa mer om Advokatfirman Hellström

Etcon Fastighetsteknik

Vår partner inom fastighetsteknik är Etcon Fastighetsteknik. Som dotterbolag i Etcon-gruppen har de en lång erfarenhet av arbete i fastighetsbranschen. De erbjuder hög fastighetsteknisk kompetens och skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt fastighetsunderhåll. De är verksamma inom service, driftsteknik, entreprenad, fastighetsskötsel och teknisk fastighetsförvaltning. Med ett välplanerat underhåll kan anläggningarnas funktioner upprätthållas samtidigt som onödiga, och många gånger kostsamma, driftstopp undviks.

Jonas Andersson: 0735 25 00 30. Mail: joa@etcon.se

Björn Granqvist: 0735 25 00 60. Mail: bjg@etcon.se

Här kan du läsa mer om Etcon Fastighetsteknik