Ingemar Arbro
Brf Utkiken

"Vi har genom åren alltid fått bra råd från Valorem som har hjälp oss att bibehålla en god ekonomi i föreningen. De har alltid koll och vi uppskattar det personliga engagemanget som vi upplever alltid finns hos alla medarbetare på Valorem"

Barbro Andersson
Brf Stockholm Grimskär nr 1

”Som en nyombildad bostadsrättsförening 2011, valde vi ett välkänt och större bolag för vår ekonomiska förvaltning. Under tre år som kund hade vi stora problem att få det att fungera, bl. a. för att den person som skulle stötta oss byttes ut fyra gånger under tre år, ibland utan att vi fick information om det. Sedan vi bytte till Valorem har vi kunnat andas ut. Vi har hög tillit till varandra, vilket all god samverkan bygger på. Vi är också säkra på att om någon av våra kontaktpersoner skulle sluta – så skulle vi veta det i tid och få en ny lika kompetent.”

Bengt Björkman
Brf Igeldammen 38

"För oss i Brf Igeldammen 38:as styrelse känns det tryggt att vi har valt Valorem som förvaltare av vår förenings ekonomi. Vi har alla vanliga jobb och styrelsearbetet sker på vår fritid. Genom samarbetet med Valorem går arbetet med ekonomin mycket snabbare än tidigare och vi kan använda tiden i styrelsen till andra saker som är viktiga för föreningen. Dessutom får vi alltid bra råd och de ger oss ett otroligt bra bemötande."

Thorleif Herrström
Brf Tegelpråmen

"Vi har valt Valorem i konkurrens med flera andra därför att de är det mest kostnadseffektiva valet. Servicenivån är hög och det är enkelt att sköta löpande administration med deras verktyg. Allting finns bara en tryckning bort. Eftersom vi är en styrelse som jobbar helt på frivillig basis utan några som helst arvoden är det viktigt att det stöd vi får är professionellt, snabbt och med kvalitet. Behöver vi extra saker har Valorem alltid ställt upp och fixat det. Det är också väldigt trevliga människor som jobbar på Valorem och det gör det roligt att ha dem som förvaltare."

Dennis Rönneling
Brf Rödbacka

"Vi i Rödbacka har en tid sett oss om efter ny förvaltare men det är en tidskrävande och komplicerad process vilket fått oss att tveka. Efter att ha kommit i kontakt med Valorem så släppte tveksamheten och bytet gick väldigt enkelt och snabbt. Vi får nu mycket stöd och för mig som kassör, vilket kan vara ganska påfrestande och stundtals ensamt, så har avlastningen samt minskningen av stress varit väldigt viktig. Vi kan varmt rekommendera Valorem till andra bostadsrättsföreningar."

Marcus H:son-Lindfors
Brf Arkaden, Brf Kopparen och Brf Mätstången

"Genom åren har vi har vi varit extremt nöjda med Valorems snabbhet och att de alltid löser eventuella problem. Dessutom upplever vi att de kommer med proaktiva förslag på hur vi kan förbättra vår ekonomi och ekonomistyrning vilket är mycket värdefulla råd. Uppföljningen av deras tydliga översiktliga månadsrapporter och likviditetsrapporter ger oss verkligen en trygghet för oss i styrelsen med de beslut vi fattar och det ansvaret vi har gentemot medlemmarna."

Daniel Dudek

Daniel Dudek
Brf Urd 7

”I flera år har vår ekonomi förvaltats av Valorem, vilket vi är väldigt nöjda med! Gång på gång  har vi överraskats av deras proaktiva, kompetenta och vänliga bemötande. Vi har genomfört stora ombyggnationer och andra projekt där vi har haft ett tätt samarbete med Valorem. Den trygghet vi får med vår helhetslösning är ovärderlig.”

Ingela Rister
Brf Muraren 6

”Valorem har hjälpt oss att bibehålla en mycket god ekonomi i föreningen genom åren, vilket naturligtvis är det allra viktigaste i långa loppet. Utöver det uppskattar vi verkligen det personliga engagemanget hos alla medarbetare.”