Låt Valorem förvalta ekonomin för din bostadsrättsförening

Vi är specialister på ekonomisk förvaltning och aktiv rådgivning för bostadsrättsföreningar sedan 2007. Kvalité är för oss att ge våra kunder ett lättillgängligt och fullständigt beslutsunderlag för att ni alltid ska ha en korrekt bild av er ekonomiska situation. Och genom att bevaka kostnadsutveckling och löpande analysera nyckeltal kan vi stärka er förenings ekonomi. Hos Valorem får du en och samma kontaktperson för alla frågor som rör den löpande ekonomin för er förening. Det blir helt enkelt enklare så. Välkommen till en riktigt nära förvaltare!
Har ni bytt ut delar av styrelsen?

När ni haft föreningsstämma och eventuellt bytt ut delar av styrelsen är det mycket viktigt att de avgående styrelsemedlemmarna gör en grundlig överlämning till de nya medlemmarna, så att ingen kunskap faller bort och så att rutinerna fungerar som de ska.

Kom även ihåg att registrera nya styrelsen hos Bolagsverket. Vi behöver även veta vem/vilka som skall vara kontaktpersoner gentemot oss från er sida. Tänk även på att avgående ledamöter kan ha haft mandat att attestera era fakturor. Om någon skall bytas ut så behöver vi veta namnet samt mejladressen till denne.