Valorem - din nya BRF- förvaltare

Hos Valorem har du en och samma kontaktperson för samtliga frågor som rör den löpande ekonomin för er förening. På så sätt finns det hela tiden någon hos oss som har den totala bilden över er förening.

Om Valorem

Vi är specialister på ekonomisk förvaltning och aktiv rådgivning för bostadsrättsföreningar sedan 2007.

Kvalité är för oss att ge våra kunder ett lättillgängligt och fullständigt beslutsunderlag för att ni alltid ska ha en korrekt bild av er ekonomiska situation. Och genom att bevaka kostnadsutveckling och löpande analysera nyckeltal kan vi stärka er förenings ekonomi. Hos Valorem får du en och samma kontaktperson för alla frågor som rör den löpande ekonomin för er förening. Det blir helt enkelt enklare så.

Välkommen till en riktigt nära förvaltare!

VÅRA LÖFTEN TILL DIG SOM KUND

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Vi ska alltid hålla konkurrenskraftiga priser i förhållande till övriga kollegor i branschen. Detta lyckas vi med genom att ständigt effektivisera våra administrativa rutiner.

KVALITÉ

Våra kunder ska vid varje givet ögonblick kunna fatta beslut utifrån ett korrekt beslutsunderlag. Detta möjliggör vi genom att all den information vi vidareförmedlar alltid ger en korrekt bild av den verkliga ekonomiska situationen samt har full spårbarhet till ursprungskällan.

AKTIV RÅDGIVNING

Vi ska erbjuda våra kunder en aktiv ekonomisk rådgivning som syftar till att stärka bostadsrättsföreningens ekonomi. Detta gör vi genom att kontinuerligt bevaka er bostadsrättsförenings kostnadsutveckling och samtidigt analysera branschens nyckeltal.

Vi som arbetar på Valorem

Anna Strömberg

Kundansvarig

Svetlana Ramstrong

Kundansvarig

Åsa Thörnblom

kundansvarig

Lotta Böttiger

Administrator

Jesper Georgii-Hemming

VD

Anton Enmark

kundansvarig

Våra tjänster

Våra tjänster syftar till att ni som bostadsrättsförening alltid ska ett lättillgängligt och fullständigt beslutsunderlag så att ni har en korrekt bild av er ekonomiska situation.

Ekonomisk förvaltning av din brf

När någon medlem i föreningen lånar pengar och sätter sin lägenhet i pant skickar banken ett ”Meddelande om pantsättning”. Ibland får Valorem meddelandena direkt och ibland skickas de till styrelsen. Det enda ni som styrelse ska göra är att skicka alla sådana handlingar vidare till oss.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse och för bostadsrättsföreningar

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång. Valorem skriver en grund till förvaltningsberättelse som styrelsen får uppdatera eftersom det är styrelsen i föreningen som vet vad som de facto hänt i föreningen föregående år.

Vi hanterar avisering och lägenhetsregister för din brf

Valorem registrerar alla de uppgifter om lägenheterna som enligt lag måste registreras i ett lägenhetsregister. Bland annat registreras vem/vilka som äger lägenheten, hur många rum den består av, vad årsavgiften är och vilka pantersättningar som finns.

Våra samarbetspartners

https://focusrevision.se/

Referenser

”Vi har anlitat Valorem sedan 2008. Anledningen till att vi fortsatt anlita dem är att de är engagerade och kunniga. Det ger oss i styrelsen en trygghet att känna att vi kan lita på vår redovisningsbyrå och att de alltid ger en perfekt service.”

Gösta Kaiser

BRF Internationalen 6

”De senaste fyra åren har vår ekonomi förvaltats av Valorem. Det är vi väldigt nöjda med. Vi har genomfört stora renoveringar, stambyte och andra projekt där vi har haft ett tätt och bra samarbete med Valorem. Den trygghet vi får med vår ekonomiska förvaltare är ovärderlig.”

Christina Sandström

BRF Snickaren 2 i Solna

”För oss i Brf Igeldammen 38:as styrelse känns det tryggt att vi har valt Valorem som förvaltare av vår förenings ekonomi. Vi har alla vanliga jobb och styrelsearbetet sker på vår fritid.

Genom samarbetet med Valorem går arbetet med ekonomin mycket snabbare än tidigare och vi kan använda tiden i styrelsen till andra saker som är viktiga för föreningen. Dessutom får vi alltid bra råd och de ger oss ett otroligt bra bemötande.

Bengt Björkman

BRF Igeldammen 38

”Vi är en medelstor bostadsrättsförening i Solna. För tre år sedan bytte vi ekonomisk förvaltare till Valorem. Vi hade tidigare en av de större aktörerna i branschen och vi var inte nöjda av flera orsaker.

Kontaktpersoner var olika för olika frågor och de växlade hela tiden. Service och kvalitet var inte heller tillfredsställande. Valorem levererar alltid högsta kvalitet och alltid i rätt tid. Vi har två kontaktpersoner som ger oss ett personligt bemötande och hög kompetens.  Vi erhåller alltid snabba och konstruktiva svar på våra frågor och funderingar. Kort sagt är vi mycket nöjda med Valorem och ger dem högsta betyg.”

Sven-Olof Sköld

BRF Torget

”Genom åren har vi har vi varit extremt nöjda med Valorems snabbhet och att de alltid löser eventuella problem. Dessutom upplever vi att de kommer med proaktiva förslag på hur vi kan förbättra vår ekonomi och

ekonomistyrning vilket är mycket värdefulla råd. Uppföljningen av deras tydliga översiktliga månadsrapporter och likviditetsrapporter ger oss verkligen en trygghet för oss i styrelsen med de beslut vi fattar och det ansvaret vi har gentemot medlemmarna.”

Marcus H:Son-Lindfors

BRF Arkaden, BRF Kopparen och BRF Mätstången

Do you sometimes have the feeling that y”Som en nyombildad bostadsrättsförening 2011, valde vi ett välkänt och större bolag för vår ekonomiska förvaltning. Vi är en ganska stor förening med många BRF:er, p-platser och garage, vilket gör redovisningsarbetet komplext.

Under de första åren hade vi stora problem att få det att fungera, med sedan vi bytte till Valorem 2015 har vi kunnat andas ut. Vi har hög tillit till varandra, vilket all god samverkan bygger på. Vi är också säkra på att om någon av våra kontaktpersoner skulle sluta – så skulle vi veta det i tid och få en ny lika kompetent”

Oskar Lind

BRF Stockholm Grimskär nr 1

”Bolvik Camping bildades som ekonomisk förening i november 1996 av ett gäng husvagnscampare. På campingen finns idag både kort- och långtidsplatser för husvagnar, husbilar, tält och båtplatser.

Vi i styrelsen tycker att det är mycket viktigt att ha professionella förvaltare av föreningens ekonomi. Det har vi hos Valorem. Att de dessutom är proaktiva och engagerade, är ett extra plus.”

Per-Åke Ferngren

Bolvik camping

”Vi har sedan 2017 alltid fått bra råd från Valorem som hjälper oss att hålla en god ekonomi i föreningen. De har alltid koll och vi uppskattar det personliga engagemanget och proaktiviteten som vi upplever finns hos alla medarbetare på Valorem. Dessutom alltid med ett vänligt bemötande.”

Marie-Louise Nyrén

BRF Eriksbergs torg 2

”Valorem har hjälpt oss att bibehålla en mycket god ekonomi i föreningen genom åren, vilket naturligtvis är det allra viktigaste i långa loppet. Utöver det uppskattar vi verkligen det personliga engagemanget hos alla medarbetare.”

Ingela Rister

BRF Muraren 6

”Sedan 2012 har vi anlitat Valorem som ekonomisk förvaltare. Förvaltningen inkluderar bland annat: bokföring, regelbundna likviditetsrapporter, lägenhetsregister, medlemsförteckning, hantering av månadsavgifter och årsredovisning.

Viktigaste för oss är: kompetens, tillgänglighet och flexibilitet. Vi är mycket nöjde med Valorems ekonomiska och förvaltningsmässiga kompetens. Styrelsen kan snabbt få kontakt med Valorems kunniga och trevliga personal. Våra ärenden hanteras tidseffektivt med hög kvalitet. Vi uppskattar Valorems flexibilitet – de anstränger sig för att tillmötesgå våra behov och krav. De är mycket engagerade i förvaltningen av vår förening.”

David Parkmacek

BRF Knoppen 24

”Bostadsrättsföreningens styrelse har en bra sammansättning av kompetenta ledamöter, men ställs ändock inför svåra frågor att lösa. Men då är det oerhört skönt att ha en kompetent rådgivare till hjälp. Sedan 2013 har Valorem hjälpt oss med allt från vardagliga ekonomifrågor till komplexa ärenden. Personalen ger snabb och god service, vilket vi uppskattar!”

Lars-Gösta Elmermark

BRF Ekbadet

”Vi valde Valorem i konkurrens med flera andra aktörer och kom fram till de var det mest kostnadseffektiva valet. Servicenivån är hög och det är enkelt att sköta löpande administration med deras verktyg. Eftersom vi är en styrelse som jobbar helt på frivillig basis utan några som helst arvoden är det viktigt att det stöd vi får är professionellt, snabbt och med kvalitet”

Per Olof Nyman

BRF Tegelpråmen