VI SKÖTER DEKLARATIONEN FÖR DIN BRF

En bostadsrättsförening klassificeras i skattehänseende antingen som privatbostadsföretag = ”äkta bostadsföretag”, eller som oäkta bostadsföretag. Denna distinktion har stor skattemässig betydelse för både föreningen och dess medlemmar. Ett privatbostadsföretag beskattas inte för inkomster som hör till fastigheten, medan ett oäkta bostads­företag i princip beskattas på samma sätt som andra ekonomiska föreningar och aktiebolag.

Bedömningen av om en förening är ett privatbostadsföretag eller ett oäkta bostadsföretag görs utifrån i vilken utsträckning som föreningens verksamhet består i att tillhandahålla bostäder till medlemmarna. För att bli klassificerad som privatbostadsföretag måste ”medlemsboendet” uppgå till minst 60 % av föreningens totala verksamhet. Vid uppskattningen av olika verksamheters andel av den totala verksamheten tittar man i första hand på bruksvärdeshyra för bostäder och marknadshyra för lokaler, garage.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just er? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.