SAMARBETSPARTNERS

FINOPTI SÄNKER ER RÄNTA

Finopti bistår bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsbolag med upphandling och förhandling av lån och finansiella tjänster. Det innebär effektivare lösningar och lägre finansiella kostnader. Finopti arbetar proaktivt, med god marknadskännedom och nätverk.

Här kan du läsa mer om Finopti

MAISON ADVOKATBYRÅ

Valorem samarbetar med Maison Advokatbyrå, en advokatbyrå specialiserad på bostadsrättsjuridik, hyresrätt, fastighetsrätt samt entreprenadrätt. Maison Advokatbyrå består av jur.kand. Katarina Ryman och advokat Rama Sarrafian.

Medarbetarna på Maison Advokatbyrå har lång erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar och hyresvärdar, såväl avseende löpande rådgivning som vid tvister. Både Rama Sarrafian och Katarina Ryman har stor processvana från allmän domstol, förvaltningsdomstol samt hyres- och arrendenämnd.

För många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar underlättar det att ha ett nära samarbete med en advokatbyrå i både små och stora frågor. Ni är varmt välkomna att höra av er och kostnadsfritt diskutera er fråga.

Här kan du läsa mer om Maison Advokatbyrå

JAKOBSEN PROPERTIES

Vi på Jakobsen Properties har växt till att bli en stark etablerad aktör inom fastighet och skötsel. Vi fokuserar på hög kompetens inom fastighet, mark och infrastruktur för att kunna förverkliga våra kunders behov och möta deras förutsättningar. Idag arbetare vi med miljard entreprenader samtidigt som vi förädlar och hanterar fastigheter åt våra bostadsrättsföreningar.
Vi vill erbjuda din förening en större flexibilitet, bättre service och ett mervärde med våra öppna avtal och kortare uppsägningstider. Vi har även digitaliserat våra arbetsprocesser genom att investera i vår fastighets applikation Loomer, som både vi och din förening kan använda. Detta resulterar i att vi ökar vår tillgänglighet, minskar ledtider och kan upprätthålla en bra kommunikation samt struktur i vårt arbete.

Har vi väckt ditt intresse, besök gärna vår hemsida jproperties.se! Läs även mer om vår fastighetsapplikation Loomer på loomer.se, som är gratis för alla bostadsrättsföreningar i hela Sverige

ADVOKATFIRMAN HELLSTRÖM

Inom juridikområdet är vår samarbetspartner advokatfirman Hellström och Gustaf Cederschiöld som leder Hellströms arbetsgrupp för entreprenadrätt. Han har omfattande branscherfarenhet genom att sedan 2007 agerat ombud för stora och mindre byggbolag, entreprenörer, konsulter, offentliga och privata beställare, samt övriga aktörer inom entreprenad- och fastighetsbranschen.

Här kan du läsa mer om Advokatfirman Hellström

FOCUS REVISION

Valorem har ett mångåriga samarbete med den auktoriserade revisorn Björn Sjödin och Focus Revision. Fördelen med att samla våra kunder till en och samma revisor är många:

  • Vi har tillsammans med revisorn utformat en enhetlig mall för förvaltningsberättelse och årsredovisning. Detta innebär att arbetet med årsredovisningen bli mer effektivt och vi slipper uppdateringar av redan färdiga årsredovisningar samt säkerställer att den blir klar i tid.
  • Det blir lättare för alla parter då man även kan ha löpande kontakt under året avseende olika frågeställningar.
  • Om ni väljer att anlita auktoriserad revisor Björn Sjödin som revisor för er förening kan vi erbjuda ett fördelaktigt pris för er revision.

Här kan du läsa mer om Focus Revision