VÅRA LÖFTEN TILL DIG SOM KUND

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Vi ska alltid hålla konkurrenskraftiga priser i förhållande till övriga kollegor i branschen. Detta lyckas vi med genom att ständigt effektivisera våra administrativa rutiner.

KVALITÉ

Våra kunder ska vid varje givet ögonblick kunna fatta beslut utifrån ett korrekt beslutsunderlag. Detta möjliggör vi genom att all den information vi vidareförmedlar alltid ger en korrekt bild av den verkliga ekonomiska situationen samt har full spårbarhet till ursprungskällan.

TILLGÄNGLIGHET

En så stor del som möjligt av den information vi arbetar med finns lätt tillgänglig via internet. Detta för att våra kunder, i form av bostadsrättsföreningens styrelse alltid ska ha tillgång till den ekonomiska återrapporteringen och relevant information.

AKTIV RÅDGIVNING

Vi ska erbjuda våra kunder en aktiv ekonomisk rådgivning som syftar till att stärka bostadsrättsföreningens ekonomi. Detta gör vi genom att kontinuerligt bevaka er bostadsrättsförenings kostnadsutveckling och samtidigt analysera branschens nyckeltal.